0,0₫
Cart

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

HÃY CHỌN CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP VỚI BẠN BÊN DƯỚI

BMD Academy cam kết cung cấp đến bạn những cuốn sách, khóa học, công cụ, tài liệu, giúp bạn từng bước làm chủ cuộc sống, kinh doanh hiệu quả, thành công, có lợi nhuận. 

9.998.000đ1.998.000đ

Bản đồ làm chủ cuộc sống tập trung đầy đủ vào 14 yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Bắt đầu bằng tầm nhìn, mục đích sống, hệ giá trị lõi, bánh xe cuộc đời, những quy luật và nghịch lý quan trọng của cuộc sống và hơn 10+ yếu tố quan trọng khác.

19.998.000đ5.998.000đ

Cung cấp tấm bản đồ, bộ khung và bánh xe kinh doanh. Từng bước làm chủ Nền Tảng - Tư Duy - Mô Hình - Chiến Lược - Bộ 12+ Kỹ Năng Mềm, 12+ Kỹ Năng Thu Nhập Cao - 6+ Đòn Bẩy & 15+ Công Cụ Xây Dựng Hệ Thống Kinh Doanh Bền Vững A-Z.

>