• Home
  • /
  • Shop
  • /
  • Khóa Học: Bản Đồ Kinh Doanh
Sale!

Khóa Học: Bản Đồ Kinh Doanh

19.998.000,0 5.998.000,0

Khóa học cung cấp cho bạn “tấm bản đồ kinh doanh thành công” tập trung đầy đủ vào 6 yếu tố quan trọng: Tư duy – Mô Hình – Chiến Lược – Kỹ Năng – Đòn Bẩy & Công cụ kinh doanh.

Khóa học cung cấp cho bạn “tấm bản đồ kinh doanh thành công” tập trung đầy đủ vào 6 yếu tố quan trọng: Tư duy – Mô Hình – Chiến Lược – Kỹ Năng – Đòn Bẩy & Công cụ kinh doanh.

>